U četvrtak 28. aprila otvorili smo zajedničku izložbu umetnika Sofije Pašalić i Nemanje Jovanovića pod nazivom „Neoneolit“.

„Budućnost“ je prošlost Neo-neolita. Vremenski ciklus života na zemlji je obišao krug i vratio se na početak. Dani se broje od nule sa sećanjem na pređašnje. Svedočanstva prošlosti koja odjekuju u „novom“ dobu predmet su razmišljanja i pripovedanja. Da li se prošlost posmatra sa nostalgijom ili se od nje zazire. Eksponati „muzeja“ Neo-neolita su izmaštana mogućnost našeg daljeg postojanja, povratak zemlji kao iskonskom spomeniku sveta. Šta je preteča vremenu neoneolita, kakva je njegova svakodnevica, šta je uslovilo njegovo razvijanje, koje artefakti nagoveštavaju?

Neo neolit odnosno, novo novo kameno doba je zbirka radova slobodnog izraza nastalih istraživanjem tehnika zanatskog dela, njihovom obnovom i održavanjem u savremenom prostoru. Svrha radova je odgovor na sveukupnu jednodimenzionalnu digitalizaciju života sa svojstvenim narativnim pristupom u svim sferama kulture i društva.
Radovi se mogu posmatrati i kao odgovor na narativ neophodnosti i neizbežnosti digitalizacije društva.

Sofija Pašalić, rođena u Beogradu 1996. godine, diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, smer grafika i knjiga, 2019. godine. Tokom studija, odlazi i na razmenu u Кrakov, na Akademiju Jan Matejko, gde pronalazi interesovanje za intermedijske i performativne umetnosti. Master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku za nove medije, završava 2021. godine.
 
Nemanja Jovanović, rođen u Beogradu 1990. godine, diplomirao je na Filološkom fakultetu na katedri za Orjentalistiku, grupa za japanski jezik, 2014. godine. Dobitnik je stipendije Narodne Republike Кine, 2018. godine, za master studije u trajanju od tri godine na kineskom jeziku, gde se bavio istraživanjem poezije i estetike.

„Budućnost“ je prošlost Neo-neolita. Vremenski ciklus života na zemlji je obišao krug i vratio se na početak. Dani se broje od nule sa sećanjem na pređašnje.