„BEFORE IT GETS TOO LOUD“, izložba Tadeja Vaukmana

  1. avgust – 3. septembar 2023.

Otvaranje izložbe u četvrtak 17. avgusta u 19h

Get me out of the misery and just set me fucking free“. To je rečenica kojom Tadej Vaukman sumira ovu izložbu, a iza nje krije se mnoštvo fenomena, narativa, izazova, paradoksa i pitanja.

Ovo je izložba o odrastanju, traumama, anksioznosti, ekskapizmu i borbi, ali i o transformaciji, reformaciji ljudske svrhe, učenju i odučavanju i novim ulogama kao i o neophodnosti ličnog, ali i kolektivnog safe space-a.

 

Izložba slovenačkog umetnika Tadeja Vaukmana pod nazivom „Before it gets too loud“ bavi se pitanjem uloga odrasle osobe i samog odrastanja kao perioda adaptiranja na promene i nove uloge koje sa sobom nose težinu očekivanja, ozbiljnost, stabilnosti i snalaženje u savremenom društvu. Porodični problemi, traume iz detinjstva, način vaspitanja i senzibilitet roditelja oblikuju nas pre nego što bilo koji socijalni uticaj kasnije doprinese formiranju naše prve kognitivne strukture.

Biti odrasla osoba sa zdravim obrascima ponašanja u današnje vreme čini se gotovo nemogućim. Vaukman promišlja i preispituje svoju poziciju roditelja i partnera, kao i sopstvenu (ne)mogućnost oslobađanja od okova prošlosti. „Before it gets too loud“ je izložba o transformaciji i tranziciji putanje umetnikovog života, ali i učenju i pronalaženju „sigurnog mesta“ i relaksacije. Sa druge strane javlja se potreba za odučavanjem od ponavljanja i podržavanja nezdravih obrazaca i navika, te ponovno učenje ostavljanja nepotrebnog tereta u prošlosti. Kroz ovu izložbu Vaukman nudi jednu vrstu uvertire u moguća buduća poglavlja svog života, ali i svojevrstan autoportret kroz radove koji prikazuju različita stanja uma poput video rada paradoksalnog naziva „Nervously staring at sea“ koji reprezentuje umetnikov konstantan strah od zarobljenosti u prošlosti čak i dok se nalazi na mestu koje za njega predstavlja lični raj.

Prošlost je prikazana kao mračna i teška, a budućnost kao neizvesna ali sa pogledom u pozitivno. Vaukman kroz radove napravljene specijalno za prostor galerije Kula stvara jednu vrstu hronološke introspekcije. Od prošlosti, preko sadašnjosti do budućnosti umetnik duboko analizira svoj položaj na ovom svetu.

Tadej Vaukman (1984) je nezavisni umetnik, fotograf i izdavač. U svojoj pretežno fotografskoj umetničkoj praksi često sledi principe sirove dokumentarne i ulične fotografije kroz koje dokumentuje i komentariše aktuelne pojave sa margine društva i prikazuje neulepšane slike sveta. U svojim novijim delima ostaje veran brutalnoj estetici, u kojoj odstupa od nekritičke dokumentacije svog uskog kruga ljudi i sopstvene svakodnevice. Pomeranje ka istraživanju sopstvene intimnosti, kako ličnih briga tako i fantazija, ukazuje na proces individualizacije, izražen u vizuelnom narativu pre svega kroz autoportrete i rukom pisane beleške na stranicama istrgnutim iz knjiga. Vaukman je učestvovao na samostalnim i grupnim izložbama u Sloveniji i međunarodnim kulturnim galerijama, njegovi radovi su uključeni u nekoliko zbirki. Dobitnik je OHO Grupne nagrade (2019).

 

Izložbeni program Kule podržan je od strane Hooloovoo kompanije.

Get me out of the misery and just set me fucking free". To je rečenica kojom Tadej Vaukman sumira ovu izložbu, a iza nje krije se mnoštvo fenomena, narativa, izazova, paradoksa i pitanja.