Art hub Kula nastaje sa potrebom za materijalizaciju duha vremena u kome živimo, njegovom kontekstualizacijom i željom za stvaranje nove realnosti. Art hub Kula nije viđena kao alternativa instituciji, niti kao alternativa alternativi, već kao novi model postojanja i delanja u kulturnom polju.

Poseban akcenat u osmišljavanju i sprovođenju programa se stavlja na eksperimentalni pristup, uključivanje lokalne zajednice i negovanje transgeneracijske publike.
Program Kule će se sprovoditi u nekoliko celina: debatni program, galerijski program, muzički program, radionice, autorske multimedijalne događaje, radijski i podcast program, umetničke rezidencije.

Galerija Kule je mesto za razvijanje umetničkih projekata u domenu vizuelne kulture. Cilj Galerije je da stvara, prepozna i neguje nove fenomene na umetničkoj sceni. Pored pružanja vidljivosti i podrške novim akterima u polju umetnosti, Galerija Kule želi da stvori i neformalni kružok formiran kroz saradnju umetnika iz različitih oblasti radi stvaranja novih interdisciplinarnih polja za umetničko delanje.

Tim koji se okupio oko razvijanja Kulturnog centra Kula je sačinjen od profesionalaca aktivnih na kulturno-umetničkoj sceni više od deset godina.

Njihova uključenost u scenu i direktan uticaj na razvijanje same scene za posledicu ima povezanost članova Kule sa mnoštvom institucija, nezavisnih inicijativa i pojedinačnih autora, producenata i medija. Ovaj tim čine Ivan Ojkić, Bojana Ljubišić, Marko Radojković, Nemanja Rašović i Dušan Savić. U prvim mesecima rada Kule, timu je pridruženo i 10 volontera koji su prepoznali priliku za profesionalnim usavršavanjem i umrežavanjem.

Kulturni centar Kula trudi se da pruži novi model postojanja i delanja u kulturnom polju.